Aktuelles

Pressemitteilungen & Medienberichterstattung

Rieger, A., Thummert, R., Fridgen, G., Kahlen, M. & Ketter, W. 2016.

Rieger, A., Thummert, R., Fridgen, G., Kahlen, M. & Ketter, W. 2016.

„Estimating the Benefits of Cooperation in a Residential Microgrid: A Data-Driven Approach.“ Applied Energy, 180, 130-141.